Usługi przemysłowe

 

 

 

 

 

Spawanie miedzi i jej stopów metodami:

 • ręcznie gazowo w zakresie grubości 2 - 30 mm w pozycji podolnej i pionowej
 • ręcznie łukowo elektrodą otuloną w zakresie 6 - 10 mm w pozycji podolnej
 • ręcznie elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego TIG w zakresie grubości 2 - 12 mm w pozycji podolnej i pionowej
 • ręczne lutowanie miękkie i twarde

Spawanie stali węglowych o zawartości węgla do 0,25% metodami:

 • ręcznie łukowo elektrodą otuloną w zakresie 2 - 25mm w pozycji podolnej, pionowej i nabocznej
 • półautomatycznie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych
 • automatycznie elektrodą topliwą łukiem krytym w zakresie grubości
 • ręczne lutowanie twarde
 • zgrzewanie oporowoiskrowe w zakresie materiału łączonego 250 - 5000 mm²

Spawanie stali niskostopowych i stopowych o sumarycznej zawartości składników 3% metodami:

 • ręcznie elektrodą otuloną w zakresie grubości 2 - 25 mm w pozycji podolnej, pionowej i nabocznej
 • półautomatycznie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych MAG w zakresie grubości 2 - 25 mm i do wykonania warstwy przetopowej przy spawaniu łukiem krytym
 • automatycznie elektrodą topliwą łukiem krytym w zakresie grubości 6 - 25 mm w pozycji podolnej i nabocznej

Spawanie stali wysokostopowych austenitycznych nierdzewnych, kwasoodpornych metodami:

 • ręcznie łukowo elektroda otuloną w zakresie grubości 3 - 40 mm w pozycji podolnej, pionowej i nabocznej
 • ręcznie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych TIG w zakresie grubości 1 - 12 mm w
 • elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych MIG w zakresie grubości 3 - 40 mm w pozycji podolnej, nabocznej i do wykonania warstwy przetopowej przy spawaniu łukiem krytym
 • automatycznie elektrodą topliwą łukiem krytym w zakresie grubości 6 - 40 mm w pozycji podolnej i nabocznej
 • ręcznie lutowanie twarde
 • zgrzewanie oporowoiskrowe w zakresie przekroju materiału łączonego 250 - 1500 mm²

Spawanie aluminium i jego stopów:

 • ręcznie elektrodą nie topliwą w osłonie gazów obojętnych. TIG w zakresie grubości 2 - 16 mm w pozycji podolnej
 • cięcie blach grubość max. 70 mm
 • cięcie po linii prostej lub kształtowe według wzorników
 • sterowanie fotokomórką

Zwijanie kształtowników

 • zwijanie kształtowników kątowników, ceowników, płaskowników itp. oraz rur na pierścienie. Średnica zwijania : 350 - 6000 mm (średnica zależna od przekroju kształtownika)

Tłoczenie na prasie hydraulicznej

 • nacisk 300T
 • powierzchnia stołu 1200x1200 mm
 • największy skok suwaka 1000 mm

Tłoczenie na prasie hydraulicznej

 • nacisk 250T
 • powierzchnia stołu 900x630 mm
 • największy skok suwaka 500 mm

Zwijanie blach na walcach małych

 • średnica minimalna 200 mm
 • długość maksymalna 1200
 • grubość materiału 5 mm

Zwijanie blach na walcach dużych

 • średnica minimalna 600 mm
 • długość maksymalna 3000 mm
 • grubości materiału 12 mm

Zwijanie stożków

Wyoblanie mechaniczne - wyoblanie den wypukłych i elipsoidalnych

 • średnica od 400 - 1500 mm
 • ze stali węglowej - grubość od 3 - 4 mm
 • ze stali wysokostopowych - grubość 3 mm

Wyoblanie mechaniczne - wyoblanie obrzeży den płaskich i stożkowych

 • średnica od 600 - 4000 mm
 • grubość materiału od 4 - 12 mm

Wykonujemy dennice

 • do wozów asenizacyjnych (beczkowozów) o średnicach 1000, 1100, 1200, 1300 mm
 • do bojlerów i wymienników ciepła

Toczenie na:

 • tokarkach małych, prześwit wrzeciona średnica 30 mm, długość toczenia l = 800 mm
 • tokarkach średnich, prześwit wrzeciona średnica 100 mm, długość toczenia l = 3000 mm
 • tokarkach karuzelowych średnica x długość toczenia 2500 x 1000 mm
 • tokarkach tarczowych średnica x długość toczenia 3200 x 500 mm.

Wytaczanie na wytaczarkach (wiertarko-frezarki):

 • powierzchnia robocza stołu 900 x 1100 mm
 • maksymalna średnica wytaczania fi 450 mm
 • powierzchnia robocza stołu 1200 x 1400 mm
 • maksymalna średnica wytaczania fi 600 mm

Frezowanie na:

 • frezarkach poziomych - powierzchnia robocza stołu 250x1000 mm
 • frezarki pionowe - powierzchnia robocza stołu 300x1500 mm
 • frezarkach wspornikowych sterowanych numerycznie - powierzchnia robocza stołu 400 x 2000 mm

Wiercenie na:

 • wiertarkach promieniowych - powierzchnia robocza stołu 2420 x 955 mm
 • wiertarkach stojakowych
 • wiertarkach współrzędnościowych sterowane numerycznie- powierzchnia stołu 1600 x 1000 mm
 • wiertarkach stołowych

Cięcie blach i prętów na nożycach gilotynowych EHT:

 • maksymalna grubość cięcia blachy ze stali węglowej – 13 mm
 • maksymalna grubość cięcia blachy ze stali k.o. – 11 mm
 • długość cięcia - 3000 mm

Cięcie blach i prętów na piłach taśmowych:

 • maksymalna średnica cięcia fi 460 mm

Cięcie blach i prętów na piłach ramowych:

 • maksymalna średnica cięcia fi 270 mm (cięcie również pod kątem)

Cięcie blach i prętów na piłach ściernicowych:

 • maksymalna średnica cięcia fi 40 mm (cięcie również pod kątem)

Szlifowanie i polerowanie

 • szlifowanie i polerowanie ręczne i mechaniczne powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych zbiorników, den powierzchni kształtowników i blach w zakresie

Szlifowanie wałków i otworów

 • średnica szlifowania wałków od ∅10 - ∅250 mm, max długość szlifowania wałków 800 mm
 • średnica szlifowania otworów od ∅20 - ∅200 mm, max długość szlifowania otworów 150 mm
 • max ciężar mocowanego wałka : w kłach 200kg, w uchwycie 20 kg

Polerowanie rur na tokarce

 • max długość 3000mm, średnica zewnętrzna rur od ∅30 - ∅160 mm

Polerowanie rur na polerce we wszystkich klasach

 • średnica od ∅56 - ∅380
 • długość do 4000 mm lub 7000mm przy podwójnym mocowaniu

Polerowanie blach i kształtowników ręcznie lub mechanicznio-ręcznie

 • dennice płaskie od ∅500 - ∅5000 (bez króćcy)
 • dennice stożkowe, elipsoidalne, kuliste. (w miarę posiadanego oprzyrządowania do mocowania)
 • polerowanie elektrochemiczne detali ze stali wysokostopowych o powierzchni całkowitej do 10 dm2
 • obróbka strumieniowo-ścierna mikrokulkami szklanymi. Procesowi mogą być poddane powierzchnie wyrobów wykonanych ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. Obróbkę strumieniowo ścierną mikrokulkami szklanymi stosuje się w celu czyszczenia, matowania i ujednolicenia powierzchni.

 • obróbka strumieniowo-ścierna elektrokorundem do czystości I lub II stopnia w zależności od potrzeb
 • malowanie metodą pneumatyczną, hydrodynamiczną farbami olejnymi, epoksydowymi, termoodpornymi do 200 °C oraz farbami z atestem dopuszczającym do kontaktu z produktami spożywczymi

Oferta cięcia centrum obróbczym Omax JetMachining model 80160 w SPOMASZ PLESZEW SA

 • Obróbka strugą wodno – ścierną (Abrasive Water-Jet Machining) cięcie wodą (Water-Jet) jest w stanie wyciąć każdy kształt płaski (dwuwymiarowy) szybko i dokładnie wykorzystując energię kinetyczną strugi wody lub uzbrojonej w ścierniwo pod wysokim ciśnieniem (około 4000 at.)

Zalety technologii cięcia wodą:

 • w odniesieniu do takich technologii jak cięcie laserem, plazmą technologia „cięcia wodą” odznacza się niską temperaturą procesu - max 40°C co odznacza się brakiem strefy wpływu ciepła, a więc brakiem zmian strukturalnych oraz brakiem odkształceń termicznych powodujących wypaczenie elementu
 • obróbka materiałów nie przewodzących
 • wysoka jakość krawędzi ciętej zapewniając gładką, jednolitą powierzchnię
 • szeroka gama materiałów o różnej grubości i twardości
 • uniwersalność zastosowania
 • praca bezpośrednio z rysunków w programie CAD
 • łatwość dokonywania zmian, geometrii i wymiarów
 • minimalizowanie powstawania odpadów

Materiały podlegające wycinaniu:

 • stale (konstrukcyjne, narzędziowe, kwasoodporne, nierdzewne, żaroodporne itp.)
 • metale nieżelazne (aluminium, miedź, brąz, mosiądz itp.)
 • stopy tytanu, tworzywa sztuczne, ceramika, kamień, szkło, guma, drewno,

Wymiary ciętych materiałów:

 • długość - 4 060 mm
 • szerokość - 1 900 mm
 • grubość - 150 mm

Maksymalna dokładność wykonania:

 • możliwość utrzymania tolerancji części 0,1 - 0,3mm wzdłuż osi X, Y/1000mm w zależności od rodzaju materiału, jego grubości i zastosowanej jakości cięcia przy bardzo dobrym wykończeniu powierzchni bocznych wycinanego elementu

Jakość cięcia:

 • Jakość krawędzi ciętej o określonej gładkości powierzchni bocznej uwarunkowana jest od rodzaju materiału podlegającego obróbce i jego grubości. Czas cięcia wzrasta wraz ze wzrostem jakości cięcia, jest to spowodowane malejącą prędkością liniową cięcia. Ze wzrostem jakości cięcia wzrastają koszty wykonania elementu.

Jakości cięcia przy:

 • 1 – cięcie zgrubne
 • 2 – cięcie o średniej dokładności
 • 3 – cięcie standardowe (optymalne, zalecane)
 • 4 – wykończenie wysokiej jakości
 • 5 – wykończenie bardzo wysokiej jakości
 • 6 – minimalna stożkowatość (b. wolny proces cięcia – zastępuje aktywna głowica Tilt-A-Jet)

Wykonujemy na życzenie klienta remonty bieżące i kapitalne oraz przeróbki i adaptacje maszyn, urządzeń oraz linii technologicznych produkcji własnej i obcej, m.in. dla przemysłu cukierniczego, owocowo-warzywnego, piwowarskiego, spirytusowego, mięsnego, tłuszczowego i innych.

Laboratorium Badawcze II stopnia świadczy usługi przeprowadzania badań diagnostycznych w zakresie:

 • Badania nieniszczące - badania ultradźwiękowe, pomiary grubości i wykrywanie wad wewnętrznych materiału (rozwarstwienia)
 • Badania niszczące - badania własności mechanicznych, prób rozciągania, zginania, twardości
 • Badania metalograficzne
 • Badania makroskopowe

Laboratorium posiada świadectwo Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu

Wykonujemy zbiorniki, urządzenia oraz konstrukcje nietypowe według dokumentacji powierzonej lub własnej - zgodnie z życzeniem Klienta